ต่อเล็บ ยูวีเจล


คอร์สการ ต่อเล็บ ยูวีเจล
ใช้เวลาเรียนประมาณ 2-3 วัน ซึ่งจะได้เรียนครบทุกเทคนิคตามหลักสูตรดังนี้

(ทุกหลักสูตรหากจบแล้ว ก็สามารถกลับมาฝึกเพิ่มติมได้ทุกเวลา ทุกสาขา ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

หลักสูตรต่อเล็บ ยูวีเจล ของเรา เริ่มต้นการสอนแตกต่างจากที่อื่น อย่างชัดเจน โดยการให้นักเรียนเริ่มจาก

1. Anatomy
1.1 เรียนรู้โครงสร้างส่วนประกอบ และหน้าที่ของเล็บ
1.2 ผลกระทบที่เกิดกับเล็บ ในการตกแต่งเล็บ

2. เรียนรู้ชนิดของอุปกรณ์ และหน้าที่การใช้งานของอุปกรณ์
2.1 ทำความรู้จักชนิดของอุปกรณ์และหน้าที่
2.2 การเลือกใช้อุปกรณ์
2.3 การดูแล รักษา และทำความสะอาดอุปกรณ์หลังการใช้งานเสร็จ

3. ขั้นตอนการเตรียมเล็บ
3.1 Nac system

4. การต่อเล็บเจล
4.1 การต่อเล็บ ทิปขาว
4.2 การต่อเล็บ ทิปใส
4.3 การต่อเล็บแบบขึ้นฟอร์ม
4.4 การเฟร้นช์ปลายขาวด้วยเจล
4.5 การเพ้นท์ลายเจล
4.6 การทาสีเล็บด้วยเจล
4.7 การฝังลายด้วยโฮโลแกรม ดอกไม้แห้ง สติ๊กกอร์ต่างๆ
4.8 เทคนิคการแต่งทรงด้วยตะไบ และเครื่องเจียเล็บไฟฟ้า
4.9 เทคนิคการดู Front Curve ,Side Curve และ High Point
4.10 เทคนิคการถอดเล็บ
4.11 เทคนิคการเติมโคน
4.12 เทคนิคการเปลี่ยนลายที่ฝังด้านใน

5. ฝึกการเก็บงานและทำความสะอาด มือลูกค้าหลังการต่อเสร็จ
2 ความคิดเห็น:

ปวีนา คตะวงค์ กล่าวว่า...

ต้องการเรียนรู้วิธีการทำ

ปวีนา คตะวงค์ กล่าวว่า...

วิธีการต่อเล็บอะคริลิด

แสดงความคิดเห็น